FINANCE

FINANSOWANIE DLA FIRM

NISKOOPROCENTOWANE ŚRODKI UNIJNE

od 250 tys. zł.

Kwota


100% celu 

finansowanie


do 7 lat

okres


zmienne

Oprocentowanie


finansowanie:


BIEŻĄCYCH KOSZTÓW DZIAŁALNOŚCI


ŚRODKÓW OBROTOWYCH


PROJEKTÓW INWESTYCYJNYCH


OKRES FINANSOWANIA

finansowanie do 84 miesięcy

(od momentu wypłaty całkowitej kwoty pożyczki)

KARENCJA DO 6 MIESIĘCY

możliwość udzielenia karencji na spłatę kapitału do 6 miesięcy w okresie finansowania

ZABEZPIECZENIE

Weksel własny in blanco oraz dodatkowo co najmniej jedno z poniższych form zabezpieczenia:

obligatoryjnie każdorazowo weksel własny in blanco

poręczenie wekslowe osób fizycznych lub prawnych

przewłaszczenie na zabezpieczenie środków trwałych wraz z cesją z praw z polisy ubezpieczeniowej

w szczególności będących przedmiotem inwestycji

hipoteka na nieruchomości wraz z cesją praw z polisy ubezpieczeniowej


KONTAKT

POWYŻSZY MATERIAŁ MA WYŁĄCZNIE CHARAKTER INFORMACYJNY I NIE STANOWI OFERTY HANDLOWEJ W ROZUMIENIU ART. 66 §1 KODEKSU CYWILNEGO